Kosciuškos 21, Vilnius

Apie mus

Vairavimo mokykla „Autoplaza“ yra Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narė. Įmoneje dirba kvalifikuoti, atitinkamus kursus bei standartus atitinkantys instruktorai ir teorijos dėstytojai, sukaupę didžiulę patirtį per nevienerius darbo metus. Mūsų veikla prasidėjo 2006 metais. Per darbo laikotarpį mokykla paruošė virš 2500 mokinių. Mes nesiekiame suteikti tik informaciją ir mokomąją medžiagą mokiniams, mes stengaimės mokinius sudominti ir padėti jiems įsisisavinti medžiagą, kurią suteikiame. Testai ir užduotys pas mus žymiai sunkesni nei VĮ „Regitra“, nes kaip ir minejome anksčiau, mums svarbu, kad baigęs mūsų mokyklą žmogus informacija būtų kaip įmanomą daugiau įsisavinęs turimą teorinę medžiagą bei praktinius patarimus. Vairavimo mokykla „Autoplaza“ kiekvienai mokinių laidai ruošia tam tikras programas, skirtas būsimiems vairuotojams skatinti tobulėti ir nestovėti vietoje ties jau pasiektais tikslais, nes progreso nebūvimas, kaip žinai, yra regresas!
Mokykla nuolat tobulėja, nestovi vietoje – mes keičiamės kartu su mūsų mokiniais, reaguodami į vis besikeičiančią ir vis daugiau reikalaujančią aplinką!
Mūsų tikslas ne kiekybė, o kokybė !!! Mes nesiekiame būti „dar vieni“, mes norime tapti pačiais geriausiais!!!

A KATEGORIJA

A KATEGORIJA

A Kategorija – triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.

Daugiau
B KATEGORIJA

B KATEGORIJA

B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti bei suprojektuoti vežti ne daugiau, kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau, šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą VĮ „Regitra“.

Daugiau
C KATEGORIJA

C KATEGORIJA

C kategorija – automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti C kategorijos transporto priemones, yra 18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius) arba 21 metai. Taip pat galima baigti bendrus kursus C ir CE kategorijoms įgyti, arba C +CE +D kategorijoms įgyti.

Daugiau
CE KATEGORIJA

CE KATEGORIJA

CE kategorija – C kategorijos automobilio ir priekabos, kurios leidžiama maksimali masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti CE kategorijos transporto priemones, yra 18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius) arba 21 metai. Norint įgyti šią vairavimo kategoriją, būtina turėti teisę vairuoti C kategorijos transporto priemones, taip pat, galima baigti bendrus kursus C ir CE kategorijoms įgyti, arba C +CE +D kategorijoms įgyti.

Daugiau
D KATEGORIJA

D KATEGORIJA

D kategorija – automobiliai, skirti vežti keleivius ir turintys daugiau kaip aštuonias sėdimąsias vietas be vairuotojo vietos. Šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Minimalus amžius nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti transporto priemones D kategorija yra 18 metų (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50km, ir tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius), 21 metai (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50km, arba tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius), arba 24 metai. taip pat galima baigti bendrus kursus C+CE+D kategorijoms įgyti. Mūsų mokykloje vairuotojai kartu gali mokytis pradinę profesinę kvalifikaciją keleiviams vežti ir įgyti teisę vairuoti atitinkamos kategorijos(D1, D1E, D, DE) motorinę (ES) transporto priemonę (ES).

Daugiau
DE KATEGORIJA

DE KATEGORIJA

DE kategorija – D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius. Norint įgyti šią vairavimo kategoriją, būtina turėti teisę vairuoti D kategorijos transporto priemones.

Daugiau

SERTIFIKATAI

Facebook